خلاقیت پایه هفتم

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/5/15
تاریخ شروع دوره : 1399/5/23
تاریخ پایان دوره : 1399/9/27
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

پروش خلاقیت - به چالش کشیدن ذهن - آموزش کار گروهی

مفاد درسی :

نجات تخم مرغ - موشک آبی - پل ماکارانی

خلاقیت پایه هفتم
نام محل برگزاری
مدرسان