باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/7/24
تاریخ شروع دوره : 1399/7/24
تاریخ پایان دوره : 1400/5/31
نوع دوره : کارگاه آموزشی
پیش نیاز :

مباحث سال های گذشته

وسایل مورد نیاز :

برگه جهت چرک نویس، نرم افزار ادوب کانکت

اهداف :

آمادگی آزمون تیزهوشان

مفاد درسی :

ریاضیات، هوش 8 گانه

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)
نام محل برگزاری