علوم تجربی پایه هفتم

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/5/16
تاریخ شروع دوره : 1399/5/26
تاریخ پایان دوره : 1399/9/30
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

کتاب درسی علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

علوم تجربی پایه هفتم