باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/7/24
تاریخ شروع دوره : 1399/7/24
تاریخ پایان دوره : 1400/5/13
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)